Despre Agentie
Fondul forestier naţional
Noutăți și evenimente
Activităţi
Legislaţie
Transpatenţa în procesul decizional
Proiecte de acte normative şi legislative în discuţie
Programe şi strategii
Proiecte în derulare
Produsele pădurii
Licitaţii forestiere
Legătură interactivă
Lupta împotriva corupţiei (semnalarea actelor de corupţie)
Anul Internaţional al Pădurilor
O problemă în discuţie (pentru vot)
Locuri vacante
Contacte
Linkuri utile
Galeria foto
23.10.2016
AGENŢIA „MOLDSILVA”


Agenţia „Moldsilva” este  autoritatea administrativă centrală în domeniul silviculturii, care îşi exercită funcţiile în contextul promovării politicii de stat în domeniul forestier: efectuarea lucrărilor de extindere, regenerare, conservare, reconstrucţia ecologică, folosirea raţională a resurselor forestiere, paza, protecţia şi dezvoltarea fondurilor naţionale forestier şi cinegetic.

Obiectul de  activitate  al  Agenţiei „Moldsilva” constă în gestionarea pe principii  ecologice, în baza amenajamentelor silvice, a fondurilor forestier şi cinegetic subordonate, în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului, precum şi  satisfacerii necesităţilor  economiei  naţionale în produse şi servicii ale pădurii.

Printre sarcinile principale ale Agenţiei „Moldsilva” sunt:
• administrarea şi gospodărirea, prin intermediul întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate,  a fondurilor forestier şi cinegetic proprietate publică de stat;
• elaborarea şi realizarea măsurilor privind paza şi protecţia pădurii;
• organizarea amenajamentelor silvice şi cinegetice, revizuirea  lor cu o periodicitate de 10 ani;
• regenerarea pădurii şi împădurirea terenurilor fondului forestier administrat, extinderea terenurilor acoperite cu vegetaţie forestieră şi  crearea  perdelelor forestiere de protecţie a cîmpurilor şi apelor, fîşiilor antierozionale pe baze contractuale;
• restabilirea biocenozelor  silvice  autohtone  prin  reconstrucţie ecologică;
• asigurarea continuităţii şi biodiversităţii naturale a pădurii;

Structura Agenţiei "Moldsilva" include 25 de subdivizuni, inclusiv 16 întreprinderi pentru silvicultură, 4 întreprinderi silvo-cinegetice, 4 rezervaţii naturale de stat, Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice. În cadrul acestor unităţi sînt angajaţi 6616 salariaţi, din care personalul tehnic şi ingineresc constituie 990 salariaţi. Efectivul specialiştilor din ramură se completează anual din rîndurile absolvenţilor facultăţilor de profil silvic al universităţilor şi colegiilor respective.


Agenţia "Moldsilva"
str. Ştefan cel Mare 124, Chişinău MD-2001, Moldova
tel: +373 (22) 27-23-06, 27-73-49, fax: 27-73-45
mailto: msilva@moldsilva.gov.md

©2009 MOLDSILVA
Despre Agentie | Fondul forestier naţional | Noutăți și evenimente | Activităţi


Legislaţie | Transpatenţa în procesul decizional | Proiecte de acte normative şi legislative în discuţie | Programe şi strategii


Proiecte în derulare | Produsele pădurii | Licitaţii forestiere | Legătură interactivă


Lupta împotriva corupţiei (semnalarea actelor de corupţie) | Anul Internaţional al Pădurilor | O problemă în discuţie (pentru vot) | Locuri vacante


Contacte | Linkuri utile | Galeria foto | Cauta


Elaborarea si suport tehnic: Centrul de telecomunicatii speciale
Statistica vizitatorilor: 406183
isabelle marant
isabelmarantsneakersbuystore.com
isabel marant sneakers
louis vuitton outlet online
Woolrich Outlet
jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
hollister sale
hollister outlet